Memoria de Oia pretende ser un instrumento para recoller e difundir a microhistoria e a cultura popular desta parroquia, a vez que defender e poñer en valor o seu patrimonio arqueolóxico, etnográfico e natural. Unha fiestra aberta a participación daqueles que teñan algo que contar e compartir, microrelatos, documentos, contos, fotografías ou historias anónimas que quedaron arrombadas nos faiados ou na memoria dos nosos avós.

martes, 21 de xaneiro de 2014

A feira de gando das Roteas

Tanto os avós dos nosos avós como os nosos avós  cando precisaban mercar ou vender gando,  sementes  ou   ferramentas   acudían ás   feiras que se realizaban  pola  bisbarra, nas  que se desenvolvía un comercio  a pequena escala relacionado coa actividade agraria. Hoxe  non sabemos distinguir unha feira dun mercado. As   feiras  celebrábanse  un día  do mes  ou  do ano;  os mercados  poden  celebrarse varias  veces  no mes ou   semanalmente. Nas feiras  vendíase  e  mercábase  gando  e produtos  asociados  a  actividade campesiña: sementes, ferramentas. Nos mercados  vendíanse outros produtos que non eran animais.

         Trato nunha feira.  Blog : Entre o castelo e a muimenta. 

Ir á feira era unha actividade festiva, un día en que os labregos deixaban o duro traballo cotián no campo para comprar, vender ou soamente mirar. Segundo fose a época do ano prevalecía un tipo de gando sobre outro. En setembro e  outubro abundaban bois, vacas e touras que os veciños compraban para manter durante o inverno e vender na primavera despois de labrados os campos e cando empezaba a escasear a herba; a partir de xaneiro aparecían os porcos para criar; no verán, años e cabritos.  As feiras máis próximas eran as de Valadares, Bouzas e Nigrán; había outras como Parada, Ramallosa, Gondomar, Zamáns...

Cos ventos liberais de principios do século XIX e das Cortes de Cádiz,  a facultade para autorizar feiras deixa de ser unha prerrogativa real. Neste contexto liberalizador, a mediados  de século nace a Feira das Roteas, tamén coñecida como Feira de Coruxo. Corría o ano 1853  cando o Alcalde do Concello de Bouzas, do que formaban parte as parroquias de Oia e Coruxo, solicita autorización ao “Gobierno de Provincia de Pontevedra” para celebrar unha feira de gando o día 10 de cada mes neste lugar. Dende o goberno provincial  solicitaron distintos informes aos concellos afectados pola feira, o propio de Bouzas e o de  Vigo, estimando este último que a realización desta feira sería prexudicial:
…los vecinos son 1400, que los frutos y objetos que constituyen la riqueza del mismo son maíz, trigo, centeno, habichuelas, patatas y vino, aumentándola el ganado vacuno, lanar y de cerda. Que en este distrito municipal como no se celebra feria alguna y solo mercados en esta ciudad de toda clase de frutos, legumbres, y de ganados solo el de cerda a donde se provistan los habitantes de la población y las cercanías para su consumo… por consiguiente perjudica la feria pretendida para el punto de las Roteas que dista de este pueblo legua y media…
polo contrario o Concello de Bouzas, solicitante da feira, argumenta para a súa realización do seguinte xeito:
…el punto señalado para feria se halla a la distancia de legua y media por lo menos de las parroquias del Nigran Capital del distrito del mismo nombre, Valladares en el de Lavadores y ciudad de Vigo capital del partido en que se celebran ferias y mercados, a los cuales en nada puede afectar el establecimiento de la nueva feria, especialmente por la circunstancia de que en el dia propuesto en ninguno de estos puntos tienen aquellas lugar ….la localidad de las Roteas se halla en un punto céntrico de este distrito y lo es además del valle del Fragoso y Miñor y por su dilatada extensión de 8750 varas castellanas cuadradas de terreno plano ofrece las mejores comodidades para el objeto a que se destina...

Estaba ubicada no linde entre as parroquias de Coruxo e Oia no percorrido do “camiño real” que dende Vigo chegaba ao Val Miñor, nun torreiro coñecido como “O campo da feira” que dispuña dun manancial utilizado como bebedoiro para o gando. A Feira das Roteas deixou de realizarse no período aproximado entre 1902 e 1910, semella que a consecuencia da integración do Concello de Bouzas no de Vigo, pola falla de interese na súa realización dos novos responsables locais, co conseguinte prexuízo para os veciños da bisbarra que tiñan que desprazarse máis lonxe para mercar ou vender o seu gando e outros produtos. O 15 de decembro de 1910 os veciños de Oia presentaron un escrito ante o Concello de Vigo encabezado coas sinaturas de Adolfo Alvarez e Evaristo Sanromán e asinada por 91 veciños máis, para que se volvese facer a feira os días 10 da cada mes, “como de antiguo venía haciéndose”.

Nos anos trinta coñecíase como a feira do oito porque era este o día de celebración, cando acudían ás  Roteas, tratantes e veciños para mercar e vender todo todo tipo de reses, que se situaban en determinados espazos debidamente acoutados, segundo fosen vacas, touras, porcos, ovellas... Tamén acudían a vender utíles e ferramentas para os traballos do campo e outros insumos que achegaban determinados establecementos comerciais de Vigo e postos ambulantes, todo isto complementado con algún posto de comida e bebida.
Entre os abusos que sufrían os nosos avós nas súas transacións comerciais, estaba a practica do fiado” ou cautela pola que o labrego non cobraba o importe da res vendida ata unha feira posterior á que se realizou o trato, dándose númerosos casos de desaparición do feirante co correspondente prexuízo para o labrego.               
Ou a presenza dos plantóns” ou estacas”,  falsos feirantes que lle ofrecían uns baixos prezos aos labregos polas súas reses, pasando despois o verdadeiro feirante mellorando escasamente a oferta e mercando a prezos moi perxudiciais para os labregos.
Estas prácticas e  costumes eran denunciadas polos sindicatos e sociedades agrarias que reclamaban ás autoridades para que vixiaran a presenza de “plantóns” ou “estacas” e  que impuxesen a obriga de realizar os pagos de reses ao contado,  evitando os  abusos cometidos por tratantes sen escrúpulos que se aproveitaban da necesidade e a ignorancia do labrego.
A feira das Roteas deixou de realizarse arredor de 1950.Fontes documentais :
Arquivo Concello de Vigo. Abastos,  AB-COM-12.
Faro de Vigo, 14.09.1933.
El Pueblo Gallego, 4.06.1936