Memoria de Oia pretende ser un instrumento para recoller e difundir a microhistoria e a cultura popular desta parroquia, a vez que defender e poñer en valor o seu patrimonio arqueolóxico, etnográfico e natural. Unha fiestra aberta a participación daqueles que teñan algo que contar e compartir, microrelatos, documentos, contos, fotografías ou historias anónimas que quedaron arrombadas nos faiados ou na memoria dos nosos avós.

sábado, 18 de xaneiro de 2014

A Cordeleira Ibérica de Toralla

Na contorna da praia  de Canido formouse a finais do século XIX e principios do XX  un pequeno núcleo industrial que tivo as súas orixes máis remotas na explotación das salinas asociadas á vila romana  dos séculos III e IV,  e posteriormente, xa  na Idade Contemporánea na produción artesanal de salgadura  e escabeche da que perdurou ata  os primeiros anos do século XX unha fábrica   ubicada na illa de Toralla e outra na praia de Canido.

En 1884 a parroquia de San Miguel de Oia formaba parte do Concello de Bouzas, tiña unha poboación de  1500 veciños que se adicaban maiormente as actividades do campo.   No mes de xullo  dese ano inagúrase unha fábrica   destinada  á produción  de cordas   denominada Cordelería Ibérica de Toralla,   en referencia ao lugar onde estaba ubicada. O seu principal promotor foi Francisco Mirambell,  natural  de  Masnou, provincia de Barcelona, onde naceu no ano 1862. Asentouse en Vigo moi novo  para casar con Francisca Millet Beltrán veciña desta cidade e  tamén de orixe catalana, nun daqueles matrimonios acordados a distancia  propios da  burguesía catalana asentada  nas Rías Baixas. Ao pouco  de chegar funda  unha sociedade mercantil  cos seus paisanos tamén de Masnou, Domingo Ferrer y Torres e Antonio Fontanills y Fortis.

                   
                            Praia de Canido dende o antiguo porto.  Ao fondo a cordeleira. Vida Gallega.1927.      
                                                                 
A Cordelería Ibérica de Toralla  contaba cos últimos adiantos técnicos e a máis moderna maquinaria traídos de Inglaterra,  pais de referencia no proceso de industrialización que se estaba producindo en todo Europa, e  estaba a altura  das mellores fábricas do seu xénero. Producía  fíos, cordeis  e cordas para as actividades pesqueiras, para traballos de minería, andamios e demáis necesidades   da construción.

A fabrica estaba formada por unha nave principal construída en pedra de  40 x 20 metros, onde se ubicaba a caldeira de vapor, modelo Cornisk de 20 cabalos de forza, revestida en ladrillo refractario e enterrada en area para mellorar a concentración de calor, que producía a enerxía para mover as  máquinas de fiar. Fornecñiase de auga por medio dunha mina de 600 metros de lonxitude e tiña unha cheminea de 20 metros de altura feita de  ladrillo, un peirao propio para o embarque e desembarque de materias primas, carbón para a caldeira e outras mercadorías, e unha embarcación a vapor, tamén traída de Inglaterra,  coa que  transportaba o xénero aos depósitos de  Vigo,  ás praias próximas ou directamente os barcos. Naquel tempo aínda non existía a variante que partindo da estrada de Vigo-Baiona,  baixaba por  Coruxo ata  Canido, o que dificultaba o transporte de mercadorías por estrada, tendo que facerse por camiños con carros, moito máis lento e custoso que o transporte por mar co que se tardaba soamente unha hora en chegar a Vigo nunha embarcación de vapor.

   Gravado   da   fábrica de cordas e peirao. 

Contaba con máquinaria  e utillaxe moi avanzada para a época, máquinas fiadoras, de torcer fíos,  devandadeiras, de cordóns, coas que se producía corda de dous, tres e catro cabos, podendo realizar pezas de 1000 metros de lonxitude. Dispuña dun sistema de tubos para repartir o vapor dende a caldeira que, combinado con engranaxes e transmisións, facían mover as maquinas de fiar. O investimento en maquinaria  foi de 115.000 pesetas, traída toda  de Inglaterra. Con ela viñeron obreiros especialistas que traballaron  un tempo  ata  que  foron substituídos por traballadores das parroquias de Oia e de Coruxo.
Producíanse 550 kilos diarios de corda,  á parte doutras producións elaboradas a man e teas para embalaxes  fabricadas cun tear mecánico. Os distintos tipos de cordas eran: abacá, corda sisal, cáñamo alcatranado, manila, cáñamo branco,  piolas, cáñamo, fíos, boliches e cordeis de todas clases.

Traballaban máis de 100 operarios, dos cales arredor de  70 eran mulleres, veciños e veciñas  de Oia e Coruxo  que cobraban  uns salarios que oscilaban entre 0,75 e 1,50 pesetas diarias segundo fosen peóns ou oficiais.
                              
         Operario elaborando corda

Os tres socios fundadores repartíanse os postos de dirección.  Domingo Ferrer era o director xerente; Francisco Mirambell,  o interventor e director industrial e Antonio Fontanills,  o caixeiro. Cobraban un salario de 175 pesetas mensuais.
En 1889 na Exposición Universal de París, para a que se construíu a torre Eifell,  a “Cordelería Ibérica de Toralla” foi premiada coa medalla de ouro pola calidade dos seus produtos.

Mantivo a produción ata  o ano 1903 cando  pechou  debido ás dificultades xurdidas pola perda das  Illas Filipinas en 1898  de onde procedía gran parte das materias primas utilizadas, tendo que importalas doutros países, perdendo competitividade e rendibilidade a empresa.

  Plano da cordeleira
A instalación  da cordeleira de Toralla coincide co desenvolvemento inicial da industria conserveira nas Rías Baixas.  A praia de  Canido foi converténdose nun singular  centro industrial  que contou con ata cinco fábricas de conserva de peixe durante o primeira metade do seculo XX.
Co peche da cordeleira de Toralla non desapareceu esta actividade. Tomou o relevo  Guillermo Curvera Solleiro, membro dunha saga de conserveiros,  quen funda en 1900 a fábrica de conserva  de Canido, que inicialmente, e segundo sabemos polas testemuñas orais recollidas na parroquia continuou coa produción de cordas durante algúns anos. Fontes documentais :

- Memoria relativa a la fabrica de cuerdas denominada Iberica, situada en Toralla( Ría de Vigo), Madrid, establecimientos tipográficos de G. Osler, 1887.
. Artigo de prensa, publicación descoñecida, arquivo da Cámara de Comercio de Vigo.
- Arquivo histórico provincial. Pontevedra. Expedientes de matrícula industrial.