Memoria de Oia pretende ser un instrumento para recoller e difundir a microhistoria e a cultura popular desta parroquia, a vez que defender e poñer en valor o seu patrimonio arqueolóxico, etnográfico e natural. Unha fiestra aberta a participación daqueles que teñan algo que contar e compartir, microrelatos, documentos, contos, fotografías ou historias anónimas que quedaron arrombadas nos faiados ou na memoria dos nosos avós.

xoves, 22 de maio de 2014

O último "serranchín" Israel Jesús Gameiro Hermelo

Na cultura tradicional galega abundaban   os oficios ambulantes,  afiadores de Ourense, augardenteiros de Sober, paneiras da Graña, capadores e cereiros de Terra de Montes, canteiros de Tenorio e  Xeve,  maiormente homes e, en menor medida, mulleres. Orixinarios de  zonas rurais afastadas dos centros urbanos, que en  determinadas épocas do ano se desprazaban  a comarcas lonxe das súas aldeas  onde  pasaban tempadas desenvolvendo unha actividade de xeito itinerante. Nuns casos botaban uns poucos  días ou  semanas,  noutros  meses, voltando á casa nos momentos de menos traballo ou cando tiñan que realizar as actividades propias do campo como a sega ou  a vendima.

Entre esta tipoloxía de  oficios estaban os “serranchíns”, traballadores especializados en serrar a madeira e  deixala disposta para a súa posterior transformación  polos carpinteiros na   construción  de casas, barcos, móbles, etc. A maioría deles eran orixinarios  de Portugal. Percorrían Galicia con serras, tronzadores e machadas  ao lombo para  facer táboas, tablóns, bigas, pontóns, quillas, cadernas e outras pezas de barcos.

Serranchíns.

Israel Jesús Gameiro Hermelo, coñecido polo alcume  "serrenchín" en referencia o oficio de seu pai, seus irmáns e el mesmo. Natural de Priegue-Nigrán e veciño do lugar da Dobesa, no barrio de Gontade, en San Miguel de Oia onde casou con María Trinidade Rodas. Naceu o 25 de setembro de 1916  no seo do matrimonio formado por  Serafín Gameiro natural de Leiría, Portugal, e Josefa Hermelo de Gandón de Abaixo, en Aldán. De neno,  entrou a servir en distintas casas para poder levar un xornal á casa. 


Israel Jesús Gameiro Hermelo e María Trinidade Rodas de noivos.

Foi a escola nocturna aos once anos  onde aprendeu a  ler, escribir e as catro regras. Fillo e irman de serranchíns, dende a infancia traballou serrando madeira facendo parella con seu pai e os seus irmáns no serradoiro familiar no que traballaban  nas tempadas en que os serranchíns  estaban na casa.

…serrenchín era meu pai, e despois  a mellor serra que hubo en Galicia foi  José e Lusiano, "os serrenchins", meus hermanos, iban tres meses na temporada de verano a Lugo os serraderos, e iban a Carnota, botaban tres meses  traballando por fora da casa…

Os serranchíns  traballaban a mantido, sendo costume proporcionarlles un leito para dormir, que podía ser  a palleira, a lareira, un alboio,  onde improvisaban unha cama con herba seca ou follaco. Andaban a pares. Podían levar con eles un rapaz que lles axudaba a portar a ferramenta  e auxilialos no traballo. Acostumaban a ser membros dunha mesma familia.


Debuxo. Ferramentas dos serranchíns.

Nuns casos eles mesmos cortaban a madeira no monte. Facíano despois do minguante de novembro e durante o inverno para que conservase as mellores propiedades. Utilizaban a machada e o tronzador, axudándose de cuñas para facilitar o movemento deste.   Cando eran pezas de gran volume como quillas ou bigas de casas, ou as destinadas ás  estruturas dos barcos como cadernas, cortaban as árbores  seleccionando aquelas con curvaturas naturais reducindo os encaixes de  carpintería, o que aumentaba  a resistencia da estrutura do barco.   

… si era unha torada mui  jorda que fasian pinos a todo o larjo  pa tapas,  rejadas, bans,  xa fasian as pesas no monte, e despois iban po astillero, a mais que as sepillaban e as empleaban, fasíanse barcos de madeira, fasíanse barcos  grandes…


Serranchíns traballando nun asteleiro.

Noutros casos  xa  tiñan as toradas  cortadas dende o inverno  no taller ou na casa, e eles facían a tablada segundo o desexo e necesidades do contratista. Tamén traballaban para os serradoiros preparando as madeiras máis valoradas.

…fasían todo o  tablado pas casas, fasían as tablas e serraban os pinos, eles iban traballar tres meses na temporada de verano a xunto os serraderos, porque nos serraderos o fío  como ten muita traba comelle máis madeira que os serrenchíns… entón pois levaban os serrenchíns porque era madeira de castaño e de nojal, madeiras boas, madeiras de cartos, o nojal utilisábase muito pa muebles e o castaño sabes tí  que foi a millor madeira que hai…

O traballo de serrar iniciabase co  escascado  que se facía  coa machada, logo subían  un extremo do madeiro  á  burra,   un soporte  feito cun toro suxeto  por unhas gallas,  e o outro extremo  a un cabalete ou outras gallas quedando suspendido no aire o que permitía que un serranchín traballase por arriba e outro por abaixo.

…o choio era: montaban un cabalete con dúas patas, ¿sabes como é unha burra? coa machada fasíanlle así, uns cortes e dalí metíanlle unha pata da burra, do cabalete, e alí xa non fallaba,  e doutro lado outra…

O seguinte paso consistía en marcar cun cordel tinguido de cor as liñas de corte  collendo cada  serranchín un por unha punta, tensando e marcando de golpe sobre o madeiro.
  
…aliñaban  unha parte, marcaban unha liña con un cordel manchado de color, tiñan unha plantilla pa o gordo das tablas, e despois para marcar por abaixo puñan o cordel así e aplomaban, e xa por abaixo fasían o mismo…

Empezaban a cortar pola punta  libre, a que non estaba suxeita a burra, un serranchín por arriba e outro por abaixo, que era o que facía máis traballo, polo que a cada pouco alternábanse para repartir o esforzo; utilizaban cuñas para manter o corte aberto e  facilitar o movemento da serra.  Podían utilizar a  serra de aire semellante a un tronzador ou a  serra portuguesa consistente nunha folla de aceiro dentada  que vai tensada dentro dun  bastidor de madeira, da que podía haber distintas variantes e tamaños.

Serra portuguesa conservada por Israel Jesús Gameiro Hermelo"serrenchín".
Lugar de Dobesa. Barrio de Gontade. Oia. Vigo.

Variante  pequena de serra portuguesa, coa folla no lado.
Conservada por Israel Jesús Gameiro Hermelo "serrenchín".
Lugar de Dobesa. Barrio de Gontade. Oia. Vigo.

Jesús  aprendeu o oficio de serranchín con seu pai e seus irmáns, pero cambiouno polo de albanel, primeiro, para facerse despois mariñeiro traballando nas motoras da sardiña  de Baiona e Panxón. Foi tamén chaboleiro  na Ribeira do Berbés  e por último rematou a súa vida laboral na fábrica de  Carnaud en Coruxo.

Polas súas veas corre sangue  festiva e  parrandeira. Afeccionado a cantar, a disfrazarse e a disfrutar da vida, de mozo gostaba de saír cantar polas casas as noites de Nadal e outras datas sinaladas. Cantaban coplas e romances que reproducían feitos ou acontecementos  de trascendencia social  ou sinxelamente burlescos para puro divertimento. “Iamos de jallifa”.   Percorrían lugares e barrios de Oia e parroquías lindeiras cantando de casa en casa, hidratando a gorxa en todas elas con viño da colleita; así  ata altas horas da madrugada. Formaba cuadrilla  co “callajo”, gaiteiro de Coruxo, ou “Melitón“, acordeonista da Ermida, e outros moitos. Un daqueles cantares   relataba o crime de San Andrés.

El crimen de San Andrés
despertó gran interés
por ser crimen tan horrendo
y horrible al pareser
salió de casa de su novia
sin nadie sospechar
que dentro de unos instantes
la muerte le iban a dar
Mansimino, tú has sido un criminal
que mataste a tu cuñado
por robarle el capital.

Como aos da súa xeración, tocoulle vivir o  tempo da guerra civil  alistado no exército de Franco. Fíxoo  nunha unidade de artillería, o que lle evitou padecer a dureza das trincheiras. Estivo toda a guerra na fronte de Teruel pasando por poboacións como Villanueva del Rebollar,  Talves, rematando  na Serra do Espadán,  xa en Castellón. Naquela  estadía na fronte de guerra impresionárono as mulleres  milicianas  que combatían nas trincheiras inimigas  loitando polos ideais que representaba a  legalidade republicana,

…un día levanteime de noite, eu e mais un compañeiro e fomos a mirar así a un sercado, hasta o que lle chaman a baioneta, e había  mulleres no frente  na parte dala, con aqueles peitos e o machete, e o fusil o lombo, e  ajabeaban por aqueles penedos parriba !eran feroses! cando estaban na trinchera alí morrían, pero  mentres non morrían fasían barro, había muitas…

Jesús "serrenchín" con dous compañeiros no tempo da guerra.

Home dunha gran  capacidade de traballo e fortaleza física,  xa de maior  chegou a facer en dúas ocasións o camiño de Santiago, a última delas os oitenta e tres anos. A  persoa  de Jesús “serrenchín” asociouse durante anos a unha bicicleta coa que se desprazaba ao traballo e que utilizaba para realizar os portes máis insólitos,

…eu andaba muito en bicicleta, sempre carjado, con feixes de batume. Hai un armario ahí, que o truxen en bicicleta, sete kilómetros desde Prieje…

Jesús "serrenchín" participando nunha marcha ciclista.

Israel Jesús Gameiro Hermelo,   o último “serranchín” da contorna, memoria viva de Oia con noventa e oito anos de idade,  coidado pola súa filla Elsa xoga todas as tardes unha partida de cartas con veciñas do barrio como forma de socialización e divertimento,  tal e como o facían os nosos avós. Conservou  con agarimo e orgullo  dúas  serras  portuguesas, seña de identidade dos serranchíns  e testemuña material  dun tempo no que seu pai, seus irmáns e el mesmo fenderon centos de madeiros en longas e extenuantes xornadas de traballo coas que gañar  digna e honradamente o   sustento familiar.